Om Teknikkompetens

Vi har rekryterat tekniker och ingenjörer, chefer och specialister framgångsrikt i över 20 år, och tillsammans med vårt analysverktyg ger vi Dig den kunskap och trygghet som krävs vid beslut om vem som skall anställas. Vi är mycket träffsäkra, det är vår 6-månadersgaranti ett bra exempel på.

Vi är nischade mot ingenjörer, tekniker, it-kunniga och ledare,och täcker upp alla områden från teknik, marknad, sälj och ledning. Oavsett vilken roll Ni söker tillsätta så finner Ni lösningen hos oss, snabbt och effektivt.

Teknikkompetens är en del av Kompetensrekrytering där även Affärskompetens och Butikskompetens ingår. Vi är en växande organisation och finns för närvarande representerade på följande orter:

 • Stockholm
 • Göteborg
 • Malmö
 • Uppsala
Den enskilde konsultens etiska medvetenhet parad med ansvarskänsla och kompetens, är av största betydelse för professionell hantering av uppdrag och relationer till uppdragsgivare och kandidater.

 1. Varje människa har rätt till respekt för sin integritet och skydd för densamma. I sin yrkesutövning skall konsulten i allt värna om integriteten.
 2. Konsulten förbinder sig till strikt konfidentialitet beträffande förhållanden som kommer till dennes kännedom i samband med uppdrag. Detsamma gäller också för anställda eller andra som arbetar på uppdrag av medlem. Handlingar och dokument förvaras på ett betryggande sätt.
 3. Konsulten svarar för att genomföra uppdraget på ett kvalificerat sätt och medverkar till dess att uppdraget är avslutat. Konsulten skall på förhand till uppdragsgivaren ange såväl arbetsmetoder som ekonomiska villkor och uppdragsvillkor.
 4. Uppdrag tas enbart gentemot arbetsgivare, organisation eller dylikt och konsulten tar ej emot någon form av ersättning från potentiella kandidater.
 5. Auktoriserad medlem får ej heller bedriva någon form av s.k. outplacement.
 6. Uppdraget skall förberedas genom en analys av uppdragsgivarens situation med avseende på ekonomi, organisation, affärsidé etc. samt genom en noggrann analys av den aktuella befattningen som skall mynna ut i en med uppdragsgivaren överenskommen sökprofil.
 7. Konsulten är skyldig att till potentiella kandidater ge en saklig, balanserad och så objektiv bild som möjligt av uppdragsgivaren och befattningen.
 8. Kandidater som presenteras för uppdragsgivaren skall personligen ha intervjuats, informerats, och utvärderats med avseende på en aktuell befattning.
 9. Konsulten skall sträva efter att hålla alla kandidater informerade om läget i rekryteringsprocessen och följa upp avslutade uppdrag med uppdragsgivare och anställd.
 10. Konsulten får ej medverka i någon form av sökning av kandidater hos nuvarande eller tidigare uppdragsgivare. Undantag från denna huvudregel kan endast göras om det är uppenbart att någon kundrelation inte föreligger sedan minst ett år.

* ESK – yrkesföreningen för Sveriges auktoriserade konsulter inom chefsrekrytering

Vår Affärsidé

Vår affärsidé är att bygga broar mellan arbetsgivare och kandidater genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom IT, finansvärlden, konsultbranschen och traditionell industri.

Vi har rekryterat tekniker och ingenjörer, chefer och specialister framgångsrikt i över 20 år och med de främsta analysverktygen, erfarna rekryterare från just din branch ger vi dig den kunskap och trygghet som krävs vid beslut om vem som skall anställas.

Vill Du som kund ha komplett hjälp med rekryteringen tar vi hand om allt fram till finalintervjuerna som utförs av er. Vill Ni ha hjälp med delar av processen kan vi bistå med:

Framtagning av kravspecifikation för tjänsten med hjälp av analysverktyg.
Annonsutformning.
Platsannonsering på vår egen sajt.
Sökning i vårt register innehållande aktivt arbetssökande tekniker och tjänstemän.
Intervjuer, analyser och utvärderingar av kandidater.
Vad eller vilket vi hjälper Er med är naturligtvis beroende av behov och situation.

Därför ska du rekrytera med Teknikkompetens

Vi är specialister och konsulter som har hela vårt yrkesliv inom affärslivet, med erfarenheter av lyckade rekryteringar. De flesta har 20-30 års erfarenhet av rekrytering. Teknikkompetens har som bolag lång erfarenhet (25 år) och stort nätverk att tillgå.

Vi har stor förståelse för de krav som ställs, gör ett grundligt förarbete, och kan därmed sätta upp en tydlig tjänsteprofil.

Vi har en unik databas att tillgå med mycket kompetenta kandidater (10 400 st). De har alla någon gång i sin karriär valt att registrera sig i vår CV bank och vi har uppfyllt många drömmar. Mer än hälften av våra rekryteringar kommer från vår egen databas!

Vi är mycket snabba och med genomarbetade processer och normalt tar en rekrytering inte mer än 3-4 veckor. Har du akuta behov? Vi har många gånger blivit kontaktade av kunder i extrema situationer där omedelbar rekrytering varit nödvändig, vi har hanterat även det.

Vi använder Sveriges bästa analysverktyg för profilering av kandidaten och det imponerar verkligen när resultatet ibland är så detaljerat att kandidaten själv fått självinsikt.

Vi sköter kommunikationen med kandidaterna! (50% av alla som som söker jobb i Sverige hör aldrig ifrån bolaget eller rekryteraren!)

Vi följer upp alla tjänster. Kandidaten har tillgång till sin rekryterare i 6 månader där vi är rådgivare, mentor och bollplank. Vi utgör bryggan mellan kandidat och arbetsgivare och rätar ut alla eventuella frågetecken.

Vi ger 6 månaders garanti på alla rekryteringar, vilket vi var först med i Sverige!

sokerdutekniker_630
sokerduchefer_630
Begär möte/offert

Vill du rekrytera

Teknikkompetens ger dig tillgång till en unik kompetensbank som aldrig delats med någon annan part. Vi har ett järnhårt regelverk i hur access sker för våra klienter och kandidater. Vi på Teknikkompetens har mer än 25 års historik i branschen, våra konsulter är alla seniorer från ledande roller och vi har alla varit i din situation.Begär möte/offert
Registrera CV

Söker du nya utmaningar?

Som kandidat i vår profilbank hanteras du av ett professionellt team rekryterare, seniorer från tidigare ledande roller. Vi matchar dig och andra kandidater dagligen med yttersta sekretess. Vi har inte ett system som matchar med automatik, vi engagerar oss i var kandidat individuellt och däri ligger vår raritet.Registrera CV

Möt vårt team

Björn Welin
Björn WelinRekryteringskonsult
T:0709-51 92 74
Över 30 år inom försäljning. Försäljningschef Veckans affärer och TV3, Marknadschef IDG. Har varit VD för ett av Sveriges större internetbolag.
Lars Mellwing
Lars MellwingRekryteringskonsult
T: 070-313 87 20
Över 30 års erfarenhet av försäljning- både produkt- och tjänsteförsäljning. Har jobbat som säljare, försäljningschef , produktchef, projektledare och Key Account Manager.