Loading...
Om oss2017-05-24T11:16:50+00:00

VÅR HISTORIK

Rekryteringsföretaget Teknikkompetens startades 1999 med affärsidén att vara starkt specialiserad på affärsmän/kvinnor oavsett bransch eller nivå. Tanken var också att använda verktyg för bedömning av egenskaper som höll högsta kvalitet, och använda egna kandidatdatabaser med obegränsade sökmöjligheter.

2005 förvärvade Teknikkompetens Privaf, Privata Arbetsförmedlingen, Tjänstemannakompetens AB, som verkat sedan 1987 inom rekrytering av kvalificerad personal främst inom teknikområdet. Detta är Sveriges äldsta rekryteringsföretag, och som kuriosa kan nämnas att det inte var helt lätt att övertyga myndigheterna om att det inte var olaglig arbetsförmedling…

Din framgång, vår affärsidé

Vår affärsidé är att förse våra kunder med högkvalitativa kandidater genom mycket snabba processer, omfattande annonspaket med Sveriges ledande leverantörer, mycket erfarna rekryterare och headhunters, och användande av Sveriges bästa analysverktyg.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Vår affärsidé är att bygga broar mellan arbetsgivare och kandidater genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom IT, finansvärlden, konsultbranschen och traditionell industri.

Vi har rekryterat tekniker och ingenjörer, chefer och specialister framgångsrikt i över 20 år och tillsammans med vårt analysverktyg ger vi Dig den kunskap och trygghet som krävs vid beslut om vem som skall anställas. Vi är mycket träffsäkra, det är vår 6-månadersgaranti ett bra exempel på.

Vill Du som kund ha komplett hjälp med rekryteringen tar vi hand om allt fram till finalintervjuerna som utförs av er.

VILL NI HA HJÄLP MED DELAR AV PROCESSEN SÅ KAN VI BISTÅ MED:

Annonsutformning
Platsannonsering på vår egen sajt.
Sökning i vårt register av aktivt arbetssökande tekniker och tjänstemän.
Intervjuer, analyser och utvärderingar av kandidater.
Vad eller vilket vi hjälper Er med är naturligtvis beroende av behov och situation.
Vår affärsidé är att förse våra kunder med högkvalitativa kandidater genom mycket snabba processer, omfattande annonspaket med Sveriges ledande leverantörer, mycket erfarna rekryterare och headhunters, och användande av Sveriges bästa analysverktyg.

VI LÄMNAR GARANTI

Vi är så säkra på att vi tar fram rätt kandidater att vi lämnar garanti. Om kandidaten inte fyller sin kvot eller av annan anledning tvingas sluta, ersätter vi denna person utan kostnad. Denna garanti var vi först med i Sverige.

VI ÄR SPECIALISTER

Teknikkompetens är hårt specialiserade. Vi rekryterar tekniker, it-specialister och vi ser helheten. Vårt jobb är att hitta kompetenta medarbetare som fyller sina kvoter på alla nivåer. Vårt urvalsinstrument är svenskt, och även här, specialiserat för just de egenskaper som är viktiga för dig.

LITE MER UTVECKLAT BETYDER DET:

 • Rekrytering och headhunting av tekniker och specialister på högre nivåer genom engagemang, personlighet och professionalism.
 • Framtagning av kravspecifikation för tjänsten med hjälp av analysverktyg.
 • Användande av en väl utarbetad rekryteringsmetod med personanalyser och garantier på utförda rekryteringar.
 • Alla rekryterare hos oss har hela sitt yrkesliv inom försäljning. Vi är inte inriktade på bransch utan inriktade på yrkesgruppen tekniker/it.
 • Rekryteringsprocessen består av urval, intervjuer, tester, search, headhunting och utbildning. Vi erbjuder hela eller delar av processen.
 • Vårt efterarbete med kandidaterna, vår kontakt med Er och vårt förhållande till professionell försäljning, är kännetecknande för det sätt vi arbetar på och den kvalitet vi levererar.

Det finns en bred kunskapsbas som kommer våra uppdragsgivare till nytta. Att ha förståelse för varje kunds specifika situation och även en förståelse för försäljningsprocessen är en förutsättning för en lyckad rekrytering.

TEKNIKKOMPETENS ETISKA RIKTLINJER ESK*

* ESK – yrkesföreningen för Sveriges auktoriserade konsulter inom chefsrekrytering

Den enskilde konsultens etiska medvetenhet parad med ansvarskänsla och kompetens, är av största betydelse för professionell hantering av uppdrag och relationer till uppdragsgivare och kandidater.

 • Varje människa har rätt till respekt för sin integritet och skydd för densamma. I sin yrkesutövning skall konsulten i allt värna om integriteten.
 • Konsulten förbinder sig till strikt konfidentialitet beträffande förhållanden som kommer till dennes kännedom i samband med uppdrag. Detsamma gäller också för anställda eller andra som arbetar på uppdrag av medlem. Handlingar och dokument förvaras på ett betryggande sätt.
 • Konsulten svarar för att genomföra uppdraget på ett kvalificerat sätt och medverkar till dess att uppdraget är avslutat. Konsulten skall på förhand till uppdragsgivaren ange såväl arbetsmetoder som ekonomiska villkor och uppdragsvillkor.
 • Uppdrag tas enbart gentemot arbetsgivare, organisation eller dylikt och konsulten tar ej emot någon form av ersättning från potentiella kandidater.
 • Auktoriserad medlem får ej heller bedriva någon form av s.k. outplacement.
 • Uppdraget skall förberedas genom en analys av uppdragsgivarens situation med avseende på ekonomi, organisation, affärsidé etc. samt genom en noggrann analys av den aktuella befattningen som skall mynna ut i en med uppdragsgivaren överenskommen sökprofil.
 • Konsulten är skyldig att till potentiella kandidater ge en saklig, balanserad och så objektiv bild som möjligt av uppdragsgivaren och befattningen.
 • Kandidater som presenteras för uppdragsgivaren skall personligen ha intervjuats, informerats, och utvärderats med avseende på en aktuell befattning.
 • Konsulten skall sträva efter att hålla alla kandidater informerade om läget i rekryteringsprocessen och följa upp avslutade uppdrag med uppdragsgivare och anställd.
 • Konsulten får ej medverka i någon form av sökning av kandidater hos nuvarande eller tidigare uppdragsgivare. Undantag från denna huvudregel kan endast göras om det är uppenbart att någon kundrelation inte föreligger sedan minst ett år.

Specialister från ledande befattningar

Affärskompetens är hårt specialiserade. Vi kan rekrytera säljande personal, säljledare, försäljningschefer, vd:ar etc, och vårt jobb är att hitta kompetenta medarbetare som fyller sina kvoter på alla nivåer. Vårt urvalsinstrument är svenskt, och även här, specialiserat på försäljning.

Välkommen! Skicka ett meddelande så återkommer jag till Dig inom 24 timmar.